Odkazy z menu najdete vlevo i vpravo
odkazy z menu najdete vlevo i vpravoodkazy z menu najdete vlevo i vpravo
virový radar ON-LINE |  informace |  nabídka |  cena |  zpět na úvod |  

NOD32 Remote Administrator (NOD32 RA)
Produkt NOD32 Remote Administrator (NOD32 RA) slouží pro efektivní vzdálenou instalaci a následnou centrální správu antivirového systému NOD32 v rozsáhlých sítích. Získané informace ze stanic jsou centrálně ukládány na server (NOD32 Remote Administrator Server – RAS) a administrátor k ním může přistupovat jednotně prostřednictvím příjemného grafického prostředí konzole (NOD32 Remote Administrator Console – RAC). Komunikace probíhá i v opačném směru a administrátor tak může na vzniklé situace pružně reagovat a antivirovému systému NOD32 na stanicích definovat úkony.

  Vlastnosti:

 • Aplikace typu klient/server komunikující na úrovni TCP/IP.
 • Dokonalý a přehledný přehled o stavu NOD32 na jednotlivých stanicích v síti, včetně nejdůležitějších událostí z poslední doby (tzv. "last event").
 • Historie virových incidentů.
 • Historie ostatních události (upozorňujících, chybových).
 • Plánování úloh - vzdálená antivirová kontrola on-demand za detailně nastavitelných podmínek.
 • Snadná vzdálená změna nastavení konfigurace NOD32 na stanicích.
 • Funkce pro snadnější správu v rozsáhlejších sítích (detailně nastavitelná filtrace záznamů, řazení do skupin, inverzní výběry, snadná selekce podle definovaných pravidel atd.).
 • Nádherné grafické výstupy s možností tisku či exportu do souboru několika formátů dle definovaných podmínek (např. přehled o nejvíce hlášených virech, nejvíce "problematičtí" uživatelé). To vše za detailně nastavitelných podmínek a filtrů.
 • Vzdálené instalace NOD32 na stanice metodou PUSH (pro platformu Windows NT) bez nutnosti přímého zásahu na stanici.
 • Vzdálená instalace NOD32 na stanice prostřednictvím agenta zaslaného e-mailem u ostatních OS, nebo prostřednictvím upraveného login skriptu. Rozesílání e-mailů a editor login skriptu je interní záležitostí NOD32 Remote Administrator Console.
 • Tiché instalace a instalace s předdefinovaným nastavením konfigurace
 • Automatická detekce stanic v síti, na které nebyl dosud NOD32 nainstalován.
 • Replikační schopnosti serveru v obrovských sítích - rozložení zátěže na větší počet serverů.
 • další síťové funkce nabízí přímo NOD32 pro Windows - Mirror - zrcadlení aktualizačního serveru)
< 2005 >, OK-NET.cz, webmaster