Odkazy z menu najdete vlevo i vpravo
odkazy z menu najdete vlevo i vpravoodkazy z menu najdete vlevo i vpravo
virový radar ON-LINE |  informace |  nabídka |  cena |  zpět na úvod |  

NOD 32 pro Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP / 2003

Veškeré funkce jsou soustředěny do kontrolního centra – NOD32 Control Center, které lze vyvolat jedním stiskem tlačítka myši na ikoně NOD32CC hlavního panelu Windows.

Z NOD32 Control Center lze jednoduše přistupovat k jednotlivým modulům antivirového systému NOD32, jakými jsou: Rezidentní moduly a filtry AMON, IMON, EMON, NOD32

AMON

AMON je on-access skenerem, což v praxi znamená, že vykonává zcela automaticky nepřetržitou kontrolu nad soubory, ke kterým během činnosti přistupuje uživatel. Jakmile by se uživatel pokusil spustit, otevřít či zkopírovat infikovaný soubor, AMON by ho včas upozornil výstražným hlášením a nabídl mu řešení této situace.

  Vlastnosti:
 • Možnost automatického léčení „on-fly“ (za letu).
 • Infikovaný soubor lze přesunout do karantény, smazat, přejmenovat nebo vyléčit.
 • Vybrané adresáře lze vyloučit z testování.
 • Lze definovat události, při kterých má k testování docházet (spuštění, otevření, uložení, vytvoření).
 • Kontrolovány jsou i síťové disky, včetně nasdílených adresářů a disků.
 • Podporuje Terminal Server.

IMON & EMON

Tyto dva moduly jsou určeny pro kontrolu elektronické pošty. Zatímco EMON kontroluje poštu přicházející skrze rozhraní MAPI (komunikace mezi MS Exchange Serverem & MS Outlookem), IMON kontroluje zcela obecně veškerou komunikaci na protokolu POP3 a HTTP. V praxi tak dokáže kontrolovat poštu většiny běžných poštovních klientů bez nutnosti speciálního nastavení účtů ! Stejně tomu je i v případě Internetových prohlížečů a protokolu HTTP!

Technologie modulu IMON umožňuje i provoz dalších služeb. Od buildu/verze 2.009 je kontrolována veškerá příchozí i odchozí komunikace na výskyt škodlivých TCP / UDP paketů. IMON tak dokáže zabránit průnikům variant červů, zneužívajících některé bezpečností díry (například Lovsan / Blaster – bezpečnostní díra v RPC).

Od buildu/verze 2.12.2 je nabízena kontrola protokolu HTTP. Požadavky uživatele během "surfováni" po Internetu jsou zkontrolovány ještě předtím, než jsou data předána prohlížeči - browseru a uložena fyzicky na disk. Kontrola pracuje zcela nezávisle jako v případe protokolu POP3. Jde o zcela unikátní funkci mezi AV produkty.

  Obecné vlastnosti:
 • E-maily lze „podepsat“ (všechny, jen infikované, žádné) zprávou o výsledku testování antivirovým systémem NOD32.
 • Lze definovat porty, na kterých má být kontrola pošty vykonávána (standardně 110).
 • Kontroluje poštu klientů jako Outlook, Outlook Express, Eudora, The Bat! atd.
 • Do kontroly je zapojena i moderní HLL Win32 heuristická analýza, která v minulosti spolehlivě odhalila tehdy ještě neznámé viry jako Win32/BugBear.B, Win32/Swen.A atd.

NOD32

Modul NOD32 je on-demand skenerem, tedy antivirovou kontrolou, kterou musí uživatel ručně nasměrovat na vybrané oblasti disku a následně kontrolu spustit. Podobně jako aktualizaci lze i spuštění on-demand skeneru naplánovat automaticky integrovaným plánovačem.

  Vlastnosti:
 • Kontrolu lze vyvolat přímo z kontextového menu průzkumníka.
 • Lze definovat libovolný počet profilů s různým nastavením testu.
 • NOD32 dokáže odstranit nebo vyléčit i soubory, které jsou momentálně v použití a nelze k nim přistoupit.
 • NOD32 kontroluje vlastní integritu.
 • Před zahájením činnosti je provedena důkladná kontrola operační paměti a běžících procesů.
 • Kromě archivů a interně komprimovaných souborů dokáže testovat i poštovní databáze aplikací Outlook a Outlook Express.
 • Jednoduše lze definovat libovolné množství oblastí (adresáře, disky, soubory), které mají být testovány.


Aktualizační modul

Aktualizační modul zajišťuje automatické stahování nových virových databází z Internetu, včetně aktualizací programu. Antivirový systém NOD32 využívá inkrementální aktualizace („dodatkové“), kdy jsou stahovány pouze několik KB dlouhé aktualizace. Naprostá většina z nich nevyžaduje restart operačního systému po úspěšné instalaci.

Administrátorská verze je pak navíc vybavena funkcí Mirror , která vytvoří aktualizační server NOD32 přímo v lokální síti. Stanice pak nemusejí stahovat aktualizaci přímo z Internetu, ale převezmou si ji z tohoto lokálního serveru. Lze tak efektivně ušetřit kapacitu Internetového připojení.

  Vlastnosti:
 • Automatický výběr z několika aktualizačních serverů.
 • Standardně je pokus o aktualizaci prováděn každou hodinu.
 • Možnost aktualizace při určité z mnoha událostí (přihlášení uživatele k PC, první start Windows během dne atd.).
 • Inteligentní aktualizace v případě využití dial-up Internetového připojení. Aktualizace se provede v momentě, kdy se uživatel dobrovolně připojí k Internetu.
 • Aktualizace je zabezpečena technologií digitálního podpisu.
 • Možnost vytvoření aktualizačního CD nebo diskety.
 • Podpora proxy serveru.
 • Podporuje tichý režim aktualizace – nebudou se vypisovat žádné informace o úspěšném provedení aktualizace.

Protokolování

NOD32 automaticky udržuje podrobné informace o všech důležitých událostech, které v minulosti nastaly. Pro přehlednost jsou rozděleny do třech skupin.

 • Obecná hlášení, týkající se antivirového systému NOD32 jako takového (úspěšně provedená aktualizace, nalezena infiltrace apod.)
 • Hlášení modulů AMON, IMON a EMON včetně detailních informací, kde a jaká infekce byla nalezena.
 • Výsledky testů on-demand skeneru NOD32.

Karanténa

Infikované objekty lze před další činností uložit do karantény jako bezpečnostní zálohu v případě, že by bylo léčení neúspěšné. Jednoduchým způsobem lze objekty z karantény kdykoliv vrátit na své původní místo. Soubory v karanténě jsou uschovány v bezpečné formě tak, aby nemohlo dojít k jejich případnému rozšíření.

Globální nastavení NOD32 Control Center

Vhodným nastavením NOD32 Control Center lze zajistit, že o významných událostech budou vybraní uživatelé informováni prostřednictvím zpráv, zasílaných přes SMTP, nebo Messenger (winpopup). Podobným způsobem lze zajistit i komunikaci s NOD32 Remote Administrator – aplikací pro centrální správu a instalaci antivirového systému NOD32 v rozsáhlých sítích. Nastavení všech modulů lze zamknout heslem.

< 2005 >, OK-NET.cz, webmaster